Na Lawrence Davidson

Wameanza tena. Mungu amerudi tena kufanya kazi ya kuunga mkono sera za nje za Marekani. Kusema kweli, safari hii Mungu anaelekea ameenda mbali kiasi cha kuandaa wizi wa kura katika uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka 2016 (na ulidhani ni 'Warusi!) ili kuhakikisha kuchaguliwa kwa Donald Trump.  

Sera ya Nje ya Marekani iliyobarikiwa na Mungu na madhila yake

Kihistria, imani ya Waziri wa Mambo ya Nje, ikijieleza katika lugha inayodai uongozi wa mbingu kwa masuala ya nje ya Marekani, ni kawaida. Pamoja na hayo, mtu anaweza kuuliza, imani hii inaweza kuhalalishwa? Kuwa, Mungu wa Waprotestanti siasa kali wa Bw. Pompeo ni yule asiyekosea na mwenye baraka kama anavyoaminiwa? Kabla hatujaweza kujibu swali hilo, inatubidi tuweke vigezo ambavyo tunaweza kutumia kuamua hili. Ikifika hapo nachukua suala hili kutoka mikono ya Bw. Pompeo na kumfahamisha msomaji kuwa  nitatathmini tu ubora wa mwelekeo wa sera za nje za Marekani unaodaiwa kuwa unatokana na Mungu kwa kuangalia idadi ya miili (ya askari wa Marekani) kwenye mifuko (maiti waliokufa vitani) inayotokana na sera hiyo.

Tuanzie mwanzo wakati sera ya nje ya Marekani ikiwa tu ni upanuaji wa ukoloni katika mabara mapya na kundi la maharamia kutoka Ulaya. Kuna insha safi haina jina la mwandishi inayoonekana katika jarida ya Nchi ya Wahindi Sasa (Septemba 10, 2004) yenye kichwa cha habari "Hamasa ya Wahamiaji na Wahindi wa Marekani.' Inajadili hoja za uhalalishaji wa kidini ulioendana na kuchukuliwa wa ardhi za Wahindi hata kabla ya kuundwa kwa dola ya Marekani. "Hati ya ufalme wa Uingereza kwa Cabot, Gilbert na Raleigh (mwishoni mwa karne ya 15 na 16) ilikuwa inafanana sana na Ilani za Papa (karne ya 15) kutoa ridhaa kuingia katika "nchi za wapagani na wasiostaarabika.' Mahubiri ya madhehebu ya watafuta nchi mpya na wafuta makosa ya dini (karne ya 17) yalikuwa yamejaa rejea za Mungu kuwa na agano nao, jukumu lao la kimbinguni, jitihada yao ya kuingia katika mbuga za pori ...na matazamio ya hatma yao.' Hiyo ilifanya suala zima liwe limehalalishwa kidini. Hakuna makisio sahihi ya vifo kutokana na 'Agano na Mungu na 'jukumu la mbingu' iliyosaidia kuleta. Hata hivyo, ilibidi iwe (vifo) katika mamilioni.

Imani hii ya kuwepo jukumu la kiagano ilichukuliwa kwa furaha na wale ambao wangeongoza Marekani. Hivi ndivyo Malcolm Magee, akiandikia encyclopedia ya utafiti ya Chuo Kikuu cha Oxford, alivyoiweka: "Marekani ni nchi ya kipekee katika kumtanguliza Mungu kati ya nchi za Magharibi, na hii ni pamoja na sera yake ya nje. Kutoka George Washington hadi sasa, marais wote na wapanga sera wamekuwa wakimfikiria Mungu kwa viwango tofauti iwe ni kwa wanaowasikiliza ndani ya nchi au kwa sababu waliamini katika mwelekeo wa aina fulani wa jukumu la kiagano duniani. Wakati ukapita, dhana ya kuwa Marekani  ikawa imeungana na ile ya mbingu kiasi kwamba dini ya kiraia ya Marekani ikawa imewatawala hata wapanga sera wenye itikadi kawaida tu.

Iko mifano mibaya iliyovuma ya 'jukumu la mbingu (mungu)' likiongoza sera. Kwa mfano, mwaka 1899 Rais William McKinley, mfuasi wa dhehebu la Methodist, inadaiwa alikesha usiku kucha akimwomba Mungu wake kumwambia afanye nini kuhusu Ufilipino, ambayo ilikuwa imetekwa na Marekani wakati wa vita ya Hispania na Marekani. Inaelekea kuwa Mungu alimwambia "hakuna kilichobaki kwetu sisi kufanya ila kuwachukua wote, na kuwaelimisha Wafilipino. kuwainua, kuwastaarabisha na kuwafanya Wakristo, na kwa baraka za Mungu tufanye jema tunavyoweza, kama binadamu wenzetu ambao kwa ajili yao pia Kristo alikufa.' Hoja mbili kwa haraka hapa: kwanza, Wafilipino wengi zaidi tayari walikuwa Wakristo kutokana na miaka 350 ya utawala wa wa himaya ya Hispania, na pili, uamuzi wa McKinley kufuata mwelekezi wake wa kimbingu asiyekosea na "kufanya vyema kwa kiasi tunachoweza" kwa Wafilipino kulisababisha raia 200,000 kupoteza maisha yao, pamoja na wapiganaji 20,000 kutokana na watu wa jadi wa jamii hiyo, na askari 4,200 wa Marekani.

Mnamo Aprili 2, 1917 Rais Woodrow Wilson alihutubia Bunge akitaka tangazo la vita ambalo liliingiza Marekani katika Vita Vikuu vya Kwanza duniani. Alifunga hotuba yake kwa nukuu ya mpigania mageuzi ya Kiprotestanti wa Ujerumani, Martin Luther alivyomalizia hotuba yake Baraza la Uwakilishi la Worms (Ujerumani ya wakati huo, alisema):

“Mungu akiisaidia, Marekani haitafanya jingine lolote."

Ikidaiwa kuwa haikuwa na jingine ila kufuata mwelekeo wa mbingu, askari 116,708 walienda kuangamia katika medani ya vita.

Wakati wa kumalizika Vita Vikuu vya Pili duniani, Harry Truman alikuwa rais. Ilikuwa ni wakati huu ambapo Marekani iliongozwa katika njia ya kubadilisha Palestina iwe Israel. Punde viongozi wa Marekani walianza kuamini kuwa Mungu wa Kiprotestanti na siasa kali alitaka uhai wa Wamarekani na hazina vitumike kuunga mkono itikadi ya Kizayuni ambayo, katika hali halisi, ilikuwa ni kuifagia Palestina ya wakazi wake wa jadi. Pompeo anaingia humo kisawasawa. Hadi sasa, uongozi huo wa kimbingu umehalalisha Marekani kuisaidia Israel kwa kiasi cha dola bilioni 130 na silaha za kisasa za kutosha kusaidia kuua na kulemaza maelfu ya Wapalestina, Wasyria, Wamisri, Wajordani na Walebanoni.

Ungeweza kuendelea na historia hii, ukitumia dhana ya Vita Baridi kuwa Marekani ni taifa la Kikristo ambalo liko vitani na 'Ukomunisti usio na Mungu." Dhana hiyo ya jema dhidi ya baya iliipatia dunia mkakati (kutoka mbinguni?) wa uhakika wa kuteketezana kwa silaha za nuklia. Halafu kulikuwa na George W. Bush ambaye alidai kuwa Mungu alimwambia aivamie Iraq, dai la ushauri ambalo kufuatia hapo liliua zaidi ya Wairaki 400,000.

 

Hitimisho

Kusema kweli, kuangalia kutokana na hulka mpya ya vipongozi hawa ambao, kihistoria na pia hivi sasa, wanadai kutenda kwa uongozi wa mbingu, lazima ufikie tamati kuwa huenda kuna tafsiri potofu ya kina ya ujumbe wanaopata kutoka mbali na dunia, au kuwa miungu yao imeharibiwa na hamu ya damu isiyoisha. Inawezekana pia kuwa hakuna miungu, na viongozi hawa wanajidanganya kwa makusudi na imani ambayo inawaruhusu kutenda kama wasiostaarabika.

Mwishowe, inabidi ikumbukwe kuwa hili siyo tatizo la mtu mmoja kama Mike Pompeo, au Mungu wa Kiprotestanti. Ndiyo, tunakuwa, kimaadili, nini maana ya kuwa Mkristo kama inavyowakilishwa na Mike Pompeo. Ina maana, pamoja na mambo mengine, kutukuza kuteketeza watu wa Palestina kunakodaiwa kumebarikiwa na mbingu. Hata hivyo, tunajua pia kuwa ina maana gani, kimaadili, kuwa Myahudi kama inavyowakilishwa na Benjamin Netanyahu, na vile vile tunajua ina maana gani, kimaadili, kuwa Mwislamu kwa maana inayowakilishwa na Mwanamfalme Mohammad bin Salman. Kama kungekuwa na muda na nafasi tungeona ina maana gani ki-maadili kuwa Mbuddha kama inavyowakilishwa na uongozi wa Sri Lanka na ina maana gani kuwa Mhindu kwa mujibu wa uongozi siasa kali wa India. Tatizo linaloangaliwa hapa limeenea kote.

Hili ni tatizo la duniani kote la kujidanganya. Kama kuna Mungu au miungi au hapana, ni kujidanganya kufikiri kuwa mauaji ya halaiki ya watu ni njia ya kufikia ukombozi wa aina yoyote. Bila shaka, wengi kati ya serikali na viongozi wa imani za kawaida wamepunguza idadi ya watu duniani kwa kiwango kikubwa kwa sababu tu ya chuki yao, ubaguzi na kupania - hakuna miungu wanaohitajiwa. Lakini hapa Marekani tunakuwa kama tunahitaji zinazodaiwa kuwa ni baraka za Mungu kufanya mambo ambayo kwa jumla ni mabaya ambayo tunayafanya ng'ambo. Hiyo ina maana kuwa tutaganda na viongozi ambao, licha ya kuonekana wana akili timamu, wanadai kuwa na fununu na anachotaka Mungu, na hivyo haki ya kutuongoza kuelekea njia za bustani zenye harufu nzuri kuelekea kuteseka na mauaji.

(Makala hii, God and U.S. Foreign Policy *Mr. Pompeo’s Unoriginal Assertion, imeandikwa na Lawrence Davidson na kutafsiriwa kwa Kiswahili na Anil Kija. Lawrence Davidson ni Profesa mstaafu wa historia Chuo Kikuu cha West Chester, jimbo la Pennsylvania, Marekani. Utafiti wake wa kitaaluma ulilenga historia ya sera za nje za Marekani kwa Mashariki ya Kati. Alifundisha masomo ya historia ya Mashariki ya Kati, historia ya sayansi na historia ya fikra ya kisasa kwa wasomi barani Ulaya.)